بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آگ خانه ي بتول پر  
    :نويسنده   عبدالکريم مشتاق  
    :ناشر   رحمت الله بک ايجنسي  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   اين کتاب درباره ي واقعه ي سوزانيدن درب خانه ي فاطمه عليهاالسلام است که از کتب معتبر عامه مانند شبلي و عبدالعزيز دهلوي اخذ شده و مباحث قابل توجهي دربر دارد. عنوان اين کتاب به فارسي به معناي «آتش بر خانه ي بتول» است.