بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آرامگاه حضرت فاطمه  
    :نويسنده   حسين عمادزاده اصفهاني  
    :ناشر   هيئت فاطمة الزهراء عليهاالسلام  
    :تاريخ چاپ   1373 ش  
    :تعداد صفحه   24  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   جيبي
نوشته اي در تعيين محل دفن حضرت زهرا عليهاالسلام است که جزئي از کتاب آقاي عمادزاده بوده و توسط هيئت مذکور مستقلا چاپ شده است.
آشنائي با زندگاني حضرت فاطمه عليهاالسلام بوي بهشت
آشنائي با زندگي چهارده معصوم عليهم السلام، ج 3 نگاهي بر زندگي فاطمه عليهاالسلام