بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فاطمه اسوه ي آگاهي و عفاف  
    :نويسنده   کنگره علمي بزرگداشت و تحليل از مقام و منزلت حضرت ز  
    :ناشر   کنگره علمي بزرگداشت و تحليل از مقام  
    :تاريخ چاپ   1378 ش  
    :تعداد صفحه   358  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   وزيري
در اين کتاب سخنراني هاي عده اي از علما درباره ي فدک آمده است. همچنين مقاله هايي با عناوين: در سنگر عفاف، پيش درآمدي فراسوي رهبري به سوي نور، مبارزه ي مستقيم سياسي فاطمه عليهاالسلام، پرچمدار ولايت، مروري بر زندگاني دخت پيامبر اسلام، عملکرد سياسي حضرت، فدک تجلي نمادين احقاق حق، علل انحراف از امامت، حضرت، فاطمه عليهاالسلام الگوي زن در عفاف، سيره ي سياسي اجتماعي فاطمه عليهاالسلام، تأمل در آموزه هاي سياسي، فاطمه زهرا عليهاالسلام کيست و چرا تربتش مجهول مانده است.