بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخري نبي کي اکلوتي بيتي  
    :نويسنده   سعيد الرحمان  
    :تاريخ چاپ   1989 م  
    :تعداد صفحه   84  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: شماره 1937.
عنوان اين کتاب به فارسي به معناي «تنها دختر آخرين پيامبر صلي الله عليه و آله» است.