بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آثار عصمت  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   فهرستواره ي کتابهاي فارسي: ج 1 ص 267، 341 از بمبئي، رهانسک 218.
اين کتاب به نام «قصه ي بي بي جان» داستان را در تاريخ 1117 قمري با نظم و نثر آورده است. عنوان ديگر اين کتاب «داستان بي بي جان» است.