بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آتش به خانه ي وحي  
    :نويسنده   سيد محمد حسين سجاد اصفهاني  
    :ناشر   انتشارات خرم  
    :تاريخ چاپ   1376 ش  
    :تعداد صفحه   200  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   در اين کتاب پس از مقدمه سه بخش آمده است:
بخش اول: شخصيت حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام.
بخش دوم: رفتار امت با فاطمه عليهاالسلام بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله.
بخش سوم: مصيبت هائي که به فاطمه عليهاالسلام وارد شد.
در پايان کتاب سرگذشت گذراي اسلام را آورده و مطالب کتاب را از منابع و مآخذ عامه استخراج نموده است.