بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شکوفه  
    :نويسنده   محمد مکتبي، عصمت گيويان، فريبا ابتهاج، مهدي فاتحي،  
    :ناشر   سازمان تحقيقات خودکفايي بسيج  
    :تاريخ چاپ   1378 ش  
    :تعداد صفحه   32  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
در اين کتاب مطالب زير آمده است: در سايه ي آفتاب، در هاله اي از نور، کوثر، پيراهن عروسي، بهترين همسران، تقسيم کار، گردنبند پر برکت، مهمان فاطمه عليهاالسلام، حجاب زهرا عليهاالسلام، نگراني زهرا عليهاالسلام. اين کتاب براي کودکان نوشته شده و مصور است.