مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: مصحف حضرت فاطمه(س)
مصحف حضرت فاطمه((عليها السلام)) چيست؟

پاسخ:
از امام صادق((عليه السلام)) روايت شده است: «هنگامي كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) وفات يافت چنان غم و اندوهي به دل حضرت فاطمه((عليها السلام)) نشست كه تنها خدا مي داند. پس خداوند فرشته اي را براي تسلّي خاطرش فرستاد كه وي را دلداري مي داد و با وي سخن مي گفت. حضرت فاطمه((عليها السلام)) اين ماجرا را به علي((عليه السلام)) گفت. علي((عليه السلام)) فرمود: هنگامي كه به نزد تو آمد و با تو سخن گفت سخنان او را بلند بگو كه من بشنوم; آن حضرت نيز چنين كرد و علي((عليه السلام)) مي نوشت، تا اينكه نوشته ها به صورت صحيفه اي درآمد. اين مصحف مشتمل بر احكام حلال و حرام نيست; بلكه وقايع آينده در آن بيان شده است.(1)»

***
پاورقي:
1 - بحارالانوار، ج 25، ص 22.