مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: حكام
موضوع فرعي: تهاجم به خانه حضرت زهرا (عليها السلام )
انگيزه تهاجم به خانه حضرت زهرا((عليها السلام)) و آتش زدن در منزل آن بزرگوار چه بوده است؟

پاسخ:
غرض از اين تهاجم در وهله اول شكستن حريم ولايت و ضربه به مقام عصمت بوده است، تا اهل بيت((عليهم السلام)) در نظر مردم تحقير شوند.
ديگر اينكه مي خواستند اميرالمؤمنين علي((عليه السلام)) را براي بيعت به مسجد ببرند، در حالي كه آن حضرت با بيعت مخالف بودند; ليكن بيعت حضرت، حتّي به صورت ظاهري و اجباري، براي آنها بسيار اهميّت داشت; از همين رو به خانه حضرت يورش بردند. در را آتش زده، حضرت امير را به اجبار براي بيعت به مسجد بردند; البته در اين راستا حضرت زهرا((عليها السلام)) به دفاع از آن حضرت قيام نمود و در اين راه پهلوي مبارك دختر گرامي پيامبر شكست. كه همين مسأله در نهايت به شهادت آن عزيز مظلوم منجر گشت.