مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: شمه اي از مراسم عروسي حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س)
شمه اي از مراسم عروسي حضرت علي (ع) و زهرا (س) را بيان كنيد؟

پاسخ:
زنان مهاجر و انصار دور ناقه دختر پيامبر را گرفتند و به خانه شوهر رساندند.
پيامبر به شخصيت بر جسته اي, مانند سلمان دستورداد كه مهار شتر زهرا را بگيرد و بكشد و از اين طريق جلالت دختر خود را اعلام دارد. شيرينتر از همه لحظهاي بود كه داماد و عروس به حجله رفتند, در حالي كه هر دو از كثرت شرم به زمين مينگرستند. پيامبر وارد شد, ظرف آبي به دست گرفت, به عنوان تفأل بر سر و بر اطراف بدن دختر پاشيد. زيرا آب مايه حيات است و در حق هر دو دعا فرمود:
اللهُم هذِهِ إِبنَتِي وَ اَحَبُّ الخَلْقِ إلَي الّلهُمَّ وَهذا أخي واَحَبُّ الخَلقِ إلَي اللهُمَّ اجعَلْهُ وَليا وَ....
پرودگارا! اين دختر من و محبوب ترين مردم نزد من است. پروردگارا! علي گرامي ترين مسلمانان نزد من است. خداوندا, رشته محبت آن دو را استوارتر فرما...

***
پاورقي:
فروغ ابديت- ج1
آيت الله جعفر سبحاني