مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اعتقادات
موضوع فرعي: برخي خصوصيات فرا بشري حضرت زهرا(س)
چرا انسان ها به طور مساوي آفريده نشده اند; مثلا چرا حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) داراي برخي خصوصيّات فرا بشري بود؟

پاسخ:
اوّلا: بر خداوند لازم نيست كه انسان ها را در مواهب هستي مساوي قرار دهد، زيرا داده هاي خداوند به انسان ها تفضّل و احسان است و بخشش سر احسان لازم نيست به طور مساوي باشد; چرا كه اختلاف در بخشش خلاف عدالت نيست.
ثانياً: تمام كارهاي خداوند از روي حكمت است و اينكه افراد مخصوصي را بر مي گزيند و به مواهب ويژه اختصاص مي دهد، به اين دليل است كه مي دانسته آنها با قطع نظر از اين موهبت از حيث مراتب بندگي و اخلاص بر ديگران مقدّمند اختصاص مقام عصمت و مزاياي ديگر به حضرت زهرا((عليها السلام)) نيز به اين دليل است.