مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: تسبيحات حضرت زهرا ( عليها السلام )
بعضي مي گويند موقع تسبيح فرستادن در مورد الله اكبر بايد آن دو قطعة كوچك را نخوانيم و بعضي مي گويند در هر مورد بايد آن دو قطعه را بشماريم در اين مورد توضيح دهيد.


پاسخ:
در مورد تسبيحات حضرت زهرا(س) بايد 34 مرتبه الله اكبر و 33 مرتبه الحمد لله و 33 مرتبه سبحان الله گفته شود خواه با تسبيح شمرده شود يا با انگشتان دست و چنين مطلبي كه شما گفته ايد صحيح نيست.