مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: مهدويت
موضوع فرعي: انتقام گيري حضرت مهدي از دشمنان حضرت زهرا(س)
حضرت مهدي چگونه انتقامي از دشمنان حضرت زهرا (س) مي گيرند ؟

پاسخ:
ج2- به مدينه مي آيد دركنارقبر رسول خدا« صلي الله عليه واله » بدن دشمنان حضرت زهرا« سلام الله عليها » را ازقبربيرون آورده وبه كيفيت مفصل كه دراخبارآمده است ازآنها انتقام مي گيرد