مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: قرآن
موضوع فرعي: زياد گفتن تسبيحات حضرت زهرا(س)
آيا زياد گفتن تسبيحات حضرت زهرا آنرا باطل مي كند؟

پاسخ:
اگر سهواً بيشتر از مقداري كه دستور داده شده اذكار گفته شود اشكال ندارد و موجب بطلان نيست.