مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: خانواده و زندگي
موضوع فرعي: همنشين شدن به حضرت زهرا(س) در بهشت
براي اين كه يك زن بهشت همنشين حضرت فاطمه زهرا(س) شود، قبل از ازدواج و بعد از آن چه كارهايي بايد انجام دهد؟


پاسخ:
از مهمترين چيز هايي كه انسان را ميتواند به معصومين(ع) خصوصاً حضرت صديقه طاهره زهراي مرضيه(س) نزديك كند، مطالعه و الگوگيري از زندگاني و سيره آن بزرگوار ميباشد، چرا كه وقتي انسان در زندگاني فاطمه زهرا(س) مطالعه ميكند و زهد و عبادت و ساده زيستي و خدا ترسي آن كريمه را آن هم در سنين نوجواني و جواني ميبيند. ناخودآگاه شيفته و مريد آن بزرگوار ميشود سعي ميكند كه از لحاظ رفتاري و گفتاري و اخلاقي خود را به آن بزرگوار نزديك كند، لذا توصيه ما به شما اين است كه جلوههاي رفتاري آن حضرت را در زمان حضورشان در منزل پدري با پدر بزرگوارشان و همسايگان و مردم و زنان وابسته و در زمان ازدواج و بعد از آن به دقت مطالعه فرموده تا بتوانيد هر چه بيشتر خود را به آن بانوي بزرگوار نزديك كنيد.

چرا كه پيامبر (ص) فرمود: ان اللَّه يرضي لرضي الفاطمه، با رضايت فاطمه، رضايت خدا حاصل ميگردد. اميدواريم سيره رفتاري و تربيتي حضرت زهرا(س) الگوي مناسبي براي شما و همه بانوان محترم باشد.