مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: ترتيب تسبيحات اربعه بر عكس تسبيحات حضرت زهرا ( س )
چرا ترتيب تسبيحات اربعه بر عكس تسبيحات حضرت زهرا ( س ) است ؟

پاسخ:
تسبيححضرت فاطمه زهرا ( س ) به شكل ديگري هم وارد شده است : ( ( سبحان الله ،الحمدلله ، الله اكبر ) ) . هم چنين در مورد تقدم تسبيح بر تحميد نيز رواياتي واردنشده است . در هر صورت هر موقعيتي تناسب با ذكري خاص و ترتيبي مخصوص دارد؛ مثلا نماز با تكبير آغاز مي شود، پس از آن تحميد است ( الحمدلله ) و پس از آن تسبيح ( در ركوع و سجده ) ، بنابراين بايد گفت : چراتسبيحات اربعه روند ديگري نسبت به آغاز نماز دارد؟ در هر صورت اساس مطلب آن است كه اين اذكار متناسب با موقعيت شخص است ؛ مثلا نماز باتكبير شروع مي شود، ولي در ركعات 3 و 4 تسبيح قبل از هر چيز مطرحمي شود .راز اين تفاوت شايد در اين موضوع نهفته باشد كه بنده ، با توجه به عظمت الهي در برابر او مي ايستد و ( ( الله اكبر ) ) مي گويد؛ ولي آن گاه كه كوچكي و نقص خود را در برابر او ديد، لب به تسبيح مي گشايد و از ان چه كه درباره خداوند تصور كرده است ، پوزش مي طلبد و مي گويد ( ( سبحان الله ) ). ;