مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: دلايل گريه كردن حضرت زهرا(س) بعد از وفات پدر بزرگوارش
دلايل گريه كردن حضرت زهرا(س) بعد از وفات پدر بزرگوارش چيست؟

پاسخ:
گريه هاي حضرت دو دليل عمده داشته، يكي دوري ايشان از پدر بزرگوارشان كه با وجود علاقه فراوان حضرت برايشان بسيار مشكل بود و ديگري پيروي نكردن مردم از وصيت ها و سفارش هاي پيامبر(ص) و در خطر ديدن پيام راستين، آن هم خطر بزرگي كه براي هميشه اسلام را با تحريف مواجه ساخته و آينده گان را در انحرافي بزرگ فرو مي برد.