مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: مقدار تسبيحات حضرت زهرا
آيا تسبيحات حضرت زهرا بايد به همان مقدار معيّن گفته شود ؟

پاسخ:
تسبيحات حضرت زهرا ( عليهما السلام ) بايد به همان اندازه مشخّص گفته شود تا فضيلت آن درك شود . صلوات نيز دعا است و گفتن ذكر صلوات در حال نماز بي اشكال است ، بلكه همراه با دعا و قبل و بعد از دعا شايسته است . حتّي با شنيدن نام پيامبر در نماز نمي توان ذكر صلوات را گفت .