مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: علاقه پيامبر اعظم(ص) به حضرت زهرا(س)
از پيامبر (ص) سؤال شد: حضرت علي را بيشتر دوست داري يا حضرت زهرا را، حضرت جوابي داد. جواب چيست؟


پاسخ:
در حديثي آمده است: علي(ع) به رسول خدا(ص) عرض كرد: كدام يك (من و فاطمه) پيش تو محبوب تريم؟ پيامبر (ص) فرمود: فاطمه محبوب تر است و تو عزيزتر. مثل اين كه تو را كنار حوض كوثر مي بينيم و مردم از آن دورند. در كنار حوض به عدد ستارگان آسمان مشربه هست، و تو و حسن و حسين و فاطمه و عقيل و جعفر در بهشت هستيد، و تو با من هستي و شيعيان تو در بهشتند.[5]

در حديث ديگري مي خوانيم: علي(ع) فرمود: روزي فاطمه(س) گفت: روسل خدا(ص) مرا بيشتر دوست دارد. گفتن نه، مرا بيشتر دوست دارد. حسن(ع) گفت: نه، بلكه مرا بيشتر دوست دارد. حسين(ع) گفت: نه، مرا بيشتر دوست دارد. رسول خدا(ص) وارد شد و فرمود: در مورد چه صحبت مي كرديد؟ ماجرا را گفتيم. رسول خدا(ص) حضرت فاطمه را به سينة خود چسباند و دهانش را بوسيد و علي را كنارش نشاند و بين دو چشمش را بوسيد. حسن را روي زانوي راستش و حسين را روي زانوي چپش نشاند و آن دو را بوسيد و فرمود: شما به من در دنيا و آخرت، نزديك تر هستيد. خدا كسي را كه شما را دوست دارد دوست مي داد و دشمن مي دارد كسي را كه شما را دشمن مي دارد. شما از منيد و من از شما. قسم به آن كه جانم به دست او است! بنده اي شما را دوست نمي دارد مگر اين كه خدا وليّ او در دنيا و آخرت است.[5]