مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: كيفيّت تسبيحات حضرت زهرا ( س ) و ثواب آن
كيفيّت تسبيحات حضرت زهرا ( س ) و ثواب آن چيست ؟

پاسخ:
تسبيح حضرت فاطمه زهرا ( س ) از اين قرار است :
34 مرتبه اللَّه اكبر و 33 مرتبه الحمداللَّه و 33 مرتبه سبحان اللَّه كه پس از نمازها خوانده مي شود . به سند معتبر از امام باقر ( عليه السلام ) روايت شده كه هر كه تسبيح فاطمه ( س ) را بگويد و بعد از آن استغفار كند ، خدا او را مي آمرزد . . . و شيطان را دور مي كند و خدا را خشنود مي گرداند .
{P - ر . ك : مفاتيح الجنان . P}