مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: تاريخ و سيره
موضوع فرعي: دهه اول ماه ربيع ايام شادي حضرت زهرا ( عليهاالسلام )
معروف است كه دهه اول ماه ربيع ايام شادي حضرت زهرا ( عليهاالسلام ) بوده ومي باشد و اين در حالي است كه عمر روز 26 ذي الحجه ضربه خورد و روز 29 همان ماه مرد و اين تاريخ بعد از وفات حضرت زهرا مي باشد پس چگونه او شاد شده است .

پاسخ:
از قـديـم الايـام شـيـعـه ايـن ايـام را ايـام شادي و سرور مي دانسته , و سيد ابن طاووس در اقبال مـي فرمايد كه اين شادي بخاطر آن است كه روز نهم ربيع را روز مرگ عمرمي دانند و اين گرفته شده از روايت ضعيفي است , كه صدوق نقل كرده است . و لـكـن حـقـيـقـت امر اين است كه شادي شيعه شايد به اين جهت باشد كه امام حسن عسكري ( عـليه السلام ) روز هشتم ربيع الاول از دنيا رفته و روز نهم اولين روز امامت حجه بن الحسن امام عصر ( عليه السلام ) مي باشد و علت سرور و شادي مسلمين از اين جهت است كه چنين روز را عيد مـي گـيـرنـد و چـنـيـن هم سزاوار است و اما اينكه چنين روزي روز قتل عمر باشد در غايت بعد مي باشد . و احـتـمال ديگري كه مي توان بيان داشت اينكه سبب سرور آنحضرت اين است كه روز نهم و دهم ربـيـع الاول روز ازدواج پيامبر با حضرت خديجه بوده است و حضرت زهرا هر سال چنين روزي را گرامي داشته و شيعيان هم به پيروي از او در آن ايام شادي مي كننداگر چه علت شادي نزد آنها مجهول است . اين نكته قابل ذكر است كه معني شادي و سرور اين نيست كه اعمال سبك و غير شرعي و جسارت آمـيـز انجام دهند كه گناه و معصيت كبيره است و موجب ناراحتي حضرت زهرامي باشد و آزار و اذيت مومنين به حكم محاربه با خدا مي باشد .

***
پاورقي:
پرسش و پاسخ / ترجمه سيد مهدي شمس الدين
كاشف الغطاء - محمد حسين