مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: مصيبت ها
موضوع فرعي: سن حضرت زهرا ( س ) بعد از شهادت حضرت رسول ( ص )
حضرت امير ( عليه السلام ) در هنگام شهادت حضرت زهرا ( س ) چند سال داشتند و حضرت زهرا ( س ) بعد از شهادت حضرت رسول ( ص ) چند سال داشتند ؟

پاسخ:
عمر شريف اميرالمومنين حضرت علي ( عليه السلام ) در هنگام شهادت حضرت فاطمه ( س ) 32 سال بوده است . و حضرت زهرا ( س ) بعد از شهادت پيامبر اسلام ( ص ) 18 سال داشتند .