مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: توضيحي درمورد تسبيح حضرت زهرا ( س )
درباره تسبيح حضرت زهرا ( س ) توضيح دهيد ! ؟

پاسخ:
درباره تشريع تسبيح حضرت زهرا ( س ) در منابع شيعه و اهل تسنن رواياتي نقل شده است . مبني بر اينكه : « اميرالمؤمنين علي ( عليه السلام ) فرمودند : وقتي كه رنجي را كه در اثر كارهاي خانه به فاطمه ( س ) گفتم : بتازگي اسيراني آورده اند . نزد پدرت برو . شايد به تو خدمتكاري بدهد ، تا در كار منزل به تو كمك نمايد . فاطمه نيز به محضر پيامبر ( ص ) رفت؛ ولي هنگامي كه ديد گروهي نزد آن حضرت هستند ، منصرف شده ، برگشت . پيامبر ( ص ) كه متوجّه شدند فاطمه به خاطر امر مهمّي نزدشان آمده بود ، صبح فرداي آن روز به خانه فاطمه ( س ) آمدند و از خواسته اش سؤال كردند؛ امّا فاطمه از ذكر خواسته اش خودداري كرد من به رسول خدا ( ص ) گفتم : به راستي شما به مشكلاتي كه فاطمه با آن روبرو است آگاه هستيد : آوردن آب ، آرد كردن و جارو زدن . اين مسؤليت ها موجب رنج زهرا ( س ) شده است . براي همين من به او گفتم كه از شما درخواست كند خدمتكاري به او عطا كني ، تا در كارهاي خانه او را ياري نمايد .
رسول خدا ( ص ) فرمودند : اي فاطمه ! آيا تو را به چيزي كه براي تو از خادم و تمامي دنيا بهتر باشد راهنمايي كنم ؟ فاطمه عرض كرد : آري اي رسول خدا ! آن حضرت نيز اين تسبيح معروف را ، كه هنگام خواب و بعد از هر نماز خوانده مي شود ، به فاطمه تعليم فرمود . »
{P - ر . ك به : من لا يحضره الفقيه ، ص 67 . و علل الشرايع ، باب 88 ، ص 366 و دعانم الاسلام و صحيح بخاري ، ج 2 ، ص 259 و ارشادالساري ، ج 6 ، ص 117 . ابن حجر در ارشاد الساري ميظگويد : « در اين مطلب براي علي ( عليه السلام ) و فاطمه ( س ) منقبتي است . » وي از ابن تيميه نقل كرده كه مواظبت بر خواندن آن خستگي را برطرف مي كند .
و نيز نگاه كنيد به : ذخائر العقبي ، ص 49 و حليةالأصابة ، ج 2 ، ص 41 . و مسند حنبل ، ج 1 ، ص 106 و الاصابة ، ج 4 ، ص 379 و تذكرةالخلوص ، ص 176 . P}
احاديث خاندان رسول ( ص ) درباره تشويق به خواند تسبيح حضرت زهرا فراوان و در حدّ استفاضه است . تا آنجا كه امام باقر ( عليه السلام ) فرمود : « خداوند به وسيله ذكري بهتر از تسبيح فاطمه ( س ) كه هر روز بعد از نماز خوانده مي شود ، عبادت نشده است اگر چيزي افضل از آن بود ، به يقين رسول خدا ( ص ) به فاطمه ( س ) هديه كرد . »
امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايند : « خواندن تسبيح فاطمه ( س ) در هر روز ، بعد از هر نماز ، نزد من از هزار ركعت نماز در هر روز بهتر است . همانا ما همچنان كه كودكانمان را به نماز امر مي كنيم آنان را به خواندن آن سفارش مي كنيم .
درباره فضيلت ، در روايتي آمده است كه بر مولا سزاوار است كه عبادتي را ، گرچه با تمام اجزاء و شرايط باشد ، در صورتي كه بدون تسبيح حضرت زهرا ( س ) باشد به صاحبش برگرداند و آن را قبول نكند . نيز از امامان ( عليهم السلام ) نقل شده كه فرموده اند : « انّ الصلاة الخالية منه تردّ علي صاحبه؛ يعني : به راستي نمازي كه خالي از تسبيح باشد به خواننده آن رد مي شود . » عبادتي كه با تسبيح حضرت زهرا ( س ) همراه باشد مانند حلّه اي است كه زينت باشد .