مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
موضوع اصلي: احاديث
موضوع فرعي: دو حديث درباره حضرت فاطمه زهرا ( س )
دو حديث درباره حضرت فاطمه زهرا ( س ) بيان كنيد ؟

پاسخ:
از امام حسن ( عليه السلام ) روايت شده كه فرمود : « در يك شب جمعه مادرم فاطمه ( س ) در محراب خود ايستاده و مشغول عبادت حق تعالي بود . تا اينكه صبح شد . من مي شنيدم كه پيوسته براي مردان و زنان مؤمن دعا مي كرد و ايشان را نام مي برد و براي ايشان بسيار دعا مي كرد؛ ليكن براي خود دعا نمي نمود . گفتم : مادر ! چرا براي خود نيز دعا نكردي ؟
فرمود : « يا بني الجار ثم الدار؛ پسرم ! اوّل همسايه و سپس خود . »
در روايت ديگري آمده است : « روزي رسول اللَّه ( ص ) از اصحاب خود درباره زنان سؤال فرمود . اصحاب گفتند : زن عورت است؛ فرمود : در چه حالي زن به خدا نزديك تر است ؟ ، اصحاب نتوانستند جواب بدهند . هنگامي كه حضرت فاطمه ( س ) اين مطلب را شنيد عرض كرد : نزديك ترين حالات زن به خدا ، آنست كه ملازم خانه ي خود باشد و بيرون از خانه نرود؛ حضرت فرمود : فاطمه پاره ي تن من است . »