مرکز پاسخگويي: مؤسسه آل البيت عليهم السلام
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: درخواست حضرت زهرا (س) از امام علي (ع) در آخرين لحظات زندگي
آيا حضرت زهرا(عليها السلام) در آخرين لحظات زندگي از امام علي (عليه السلام) اَنار خواستند؟

پاسخ:
به چندين كتاب معتبر تاريخي مراجعه نموديم اين چنين داستاني در آنها وجود نداشت ، اين داستان كه حضرت زهرا(عليه السلام) از مولا امير المؤمنين (عليه السلام) تقاضاي انار كرده باشد و مولا به در خانه مردي يهودي بنام شمعون رفته و انار تهيه نمايند از بزرگان مورد پرسش قرار گرفت ، همه بالاتفاق اظهار بي اطلاعي كرده و گفتند ما در تاريخ جائي نديده ايم البته ممكن است باشد اما تا كنون بدان دست نيافته ايم .