مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: تاريخ فوت زينب صغري فرزند اميرالمؤمنين(ع)و حضرت زهرا(س)
حضرت ام كلثوم ـ زينب صغري فرزند اميرالمؤمنين(ع)و حضرت زهرا(س) در چه تاريخي از دنيا رفتند و راجع به ايشان توضيح بفرماييد.


پاسخ:
اميرمؤمنان سه فرزند دختر با نام زينب داشته اند كه زينت كبري( س)و زينب صغري (س)ام كلثوم (س) فرزندان حضرت زهرا(س) بوده اند. سومين زينب از يكي ديگر از همسران اميرمؤمنان بوده است. از اين رو در مورد مدفن ايشان (ام كلثوم) اختلاف نظر وجود دارد. سه مدفن در شام، مصر و مدينه با نام حضرت زينب نام دارد كه نمي توان بطور دقيق گفت مدفن هر كداميك از ايشان در كجا قرار دارد.

حضرت ام كلثوم چهار ماه پس از ورود اهل بيت به مدينه بعد از بازگشتن آنان از كربلا و شام رحلت فرمودند.(1) ايشان از برگزيدگان خاندان عصمت و طهارت بوده اند و در سفر پر محنت كربلا در كاروان اسرا به رتق و فتق امور در كنار خواهرشان حضرت زينب ( مي پرداختند و در تاريخ، خطبه هايي از ايشان در همين واقعه ثبت شده كه نشان دهندة سخنوري و شجاعت ايشان در بيان حقايق و تبليغ دين مبين بوده است.

آنچه كه بيش از دانستن زمان و مكان وفات ايشان مي تواند براي ما مهم باشد درسهايي است كه مي توانيم از زندگي اين بزرگان بگيريم كه نمونة آن همراهي با امام حق، صبر و استقامت در برابر مشكلات و صراحت و شجاعت در بيان حق مي باشد.

***
پاورقي:
1. خصايص زينبيه، سيد نورالدين جزايري، ص213