مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: حضرت فضه
كدام يك از خادمان حضرت زهرا(س) با انس با قرآن و پاسخ گويي با قرآن مشهورند؟


پاسخ:
نام اين بانو، حضرت فضه است. علامه مجلسي دربارة چگونگي بخشيدن فضه به حضرت زهرا(س) در جلد 43 بحار، ص 85 آوردهاند: (پس از جنگي) چندين زن، نزد پيامبر اكرم اسير بود، وقتي حضرت علي(ع) وضع مشقت بار حضرت زهرا را ديدند، به ايشان فرمودند كه نزد پدر برود و از آن اسيران يكي را به عنوان خادم به خانه بياورد. حضرت فاطمه نزد پدر رفت و درخواست خادم كرد ولي پيامبر فرمود: از اين اسيران نميتوانم بدهم، ولي وقتي آية وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاًمَّيْسُورًا(اسرأ،28) نازل شد، پيامبراكرم(ص) خدمت كاري نزد فاطمه فرستاد كه او را فضه ناميد. در روايت آمده است كه حضرت فاطمه به فضه بسياراحترام ميكردند و كارهاي خانه را بين خود و او تقسيمكرده بودند.