مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: منشع تسبيحات حضرت زهرا(س)
تسبيحات حضرت زهرا (س) از كجا آمده و چرا به نام آن حضرت نامگذاري شده است؟


پاسخ:
تسبيحات حضرت زهرا(س) كه عبارت از 34 مرتبه الله اكبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله است، مصداق ذكر كثير است كه در قرآن به مؤمنان دستور داده شده كه فراوان خدا را ياد كنيد: يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! ياد كنيد خدا را، ياد فراوان.(1)

زراره مي گويد: امام صادق(ع) فرمود: تسبيحات فاطمة زهرا(س) مصداق ذكر كثير است كه در قرآن آمده: اذكروا الله ذكراً كثيراً.(2)

امام باقر (ع) فرمود: اگر چيزي بهتر از تسبيحات حضرت زهرا بود، پيامبر آن را به فاطمه مي آموخت.(3)

امام صادق (ع) فرمود: تسبيح زهرا (س) در هر روز بعد از هر نماز محبوب تر است نزد من از خواندن هزار ركعت نماز مستحبي .(4)

امام صادق (ع) فرمود : هر كس هنگام خواب تسبيحات فاطمة زهرا (س) را بگويد، از جملة ذاكران خواهد بود.(5)

***
پاورقي:
1 - احزاب (33) اية 41.

2 - وسائل الشيعه، ج4، باب 18 از ابواب تعقيب، ص 1022.

3 - همان، ص 1024.

4 - همان.

5 - همان، ص 1026.