مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: نام ها و القاب
موضوع فرعي: وجه تسميهء اسامي حضرت زهرا(س)
وجه تسميهء اسامي حضرت زهرا3را بنويسيد.


پاسخ:
مرحوم صدوق رحمة الله عليه از يونس بن ظبيان روايت كرده است كه حضرت امام صادق 7به يونس فرمود: حضرت زهرا3نزد حق تعالي داراي نُه اسم بوده است :

فاطمه , صديقه , مباركه , طاهره , زكيه , راضيه , مرضيه , مُحَدَّثه و زهرا.

آن گاه فرمود: مي داني معناي فاطمه چيست ؟ يونس عرض مي كند: از معنايش به من خبر ده !

فرمود: فاطمه يعني بريده شده از همهء بدي ها و زشتي ها.

علامهء مجلسي (ره ) در ذيل ترجمه حديث فرمود: صدّيقه به معناي معصومه است . مباركه يعني صاحب بركت درعلم و فضل و كمالات و معجزات و اولاد كرام . طاهره يعني بري و منزّه از صفات نقصيه . زكيهء يعني رشد و نمو كننده در كمالات و خيرات . راضيه , يعني راضي به قضاي الهي . مرضيه , يعني پسنديدهء خداوند متعال و دوستان پروردگار.زهرا يعني نوراني به نور ظاهري و معنوي و محدثه يعني كسي كه فرشته با او سخن گفته است .(1)

(پـاورقي 1.محدث قمي , منتهي الآمال , ج 1 ص 96