مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: اطلاع يافتن حضرت زهرا از سخنان خداوند به جبرئيل
در بخشي از حديث كساء، حضرت زهرا(س) از گفتگو بين خدا و جبرئيل سخن ميگويند. آيا ايشان اين گفتگو را ميشنيدهاند؟


پاسخ:
حضرت فاطمه(س) سيده زنان جهان در همه اعصار و انسان كامل است. شخصيتي است كه شفيع امت اسلام در روز محشر است. از اين رو اطلاع يافتن ايشان از خطاب خداوند به جبرئيل امري متعارف است، چون اين خاندان مرتبط با عرشيان و ملائك هستند و اطلاع از اين امور براي آنها امري خارق العاده نبود.