مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: نام ها و القاب
موضوع فرعي: معاني نام هاي حضرت فاطمه الزهرا(س)
معاني نام هاي حضرت فاطمه الزهرا(س) چيست و چرا به اين نام ها خوانده شدند؟


پاسخ:
نام هاي حضرت زهرا بسيار است: از جمله: فاطمه، زهرا، بتول، مباركه، محدثه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، حانيه، ام ابيها، ام الحسن، ام الحسين و ام الأئمه است. اينك معناي اين ها:

فاطمه، به معناي بريده، حضرت زهرا بدين جهت فاطمه ناميده شد، چون كه آن حضرت از شر بريده شده است.[2] يا اين كه آن حضرت و شيعيانش از آتش جهنم بريده شده اند.[3]

زهرا، به معناي درخشنده، حضرت زهرا را زهرا ناميده اند، چون كه نور معنوي آن حضرت ماية روشنايي كواكب و آسمان ها است.[4]

بتول، به معناي پاكدامن و قطع كننده، آن حضرت را بدين جهت بتول خوانده اند، چون كه قاطع علائق دنيا بود، يا اين كه در فضل و دين داري بي نظير بود.[5]

مباركه، به معناي زن با بركت.

محدثه، به معناي زني كه با فرشتگان در ارتباط است.

طاهره، به معناي زن پاكدامن.

زكيّه، به معناي زن پاك و پاكيزه.

راضيه، به معناي زني كه از خدا خشنود است.

مرضيه، به معناي زني كه خدا از او خشنود است.

حانيه، به معناي زن شوهر دوست و زن اولاد دوست.[6]

ام ابيها، به معناي مادر پدرش؛ ام الحسن، به معناي مادر حسن؛ ام الحسين، به معناي مادر حسين؛ ام الأئمه، به معناي مادر امامان.

***
پاورقي:

[2] مجلسي، بحارالانوار، ج 43، ص 10.

[3] همان، ص 12.

[4] همان.

[5] سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 1، ص 447.

[6] بحارالانوار، ج 43، ص 17.