مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اعتقادات
موضوع فرعي: حدس زدن اينكه حضرت زهرا(س) در كجا مدفون شده است
آيا تا به حال كساني حدس زده اند كه حضرت زهرا(س) در كجا مدفون است؟


پاسخ:
بله، علماي اسلام در اين باره حدس ها زده و مطالبي نوشته اند. برخي گفته اند. حضرت زهرا(س) در خانة خود دفن شد؛

- برخي گفته اند: در روضة پيامبر (واقع در مسجد النبي) به خاك سپرده شد؛

- قول سوم اين است كه حضرت در قبرستان بقيع آرميده است.[1]

اما قرائن بيشتري نشان مي دهد در قبرستان بقيع يا در خانه اش مدفون است.

***
پاورقي:
[1] سيد جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمه(س) ص 164 و 165.