مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: حكام
موضوع فرعي: به شهادت رساندن حضرت فاطمة زهرا(س) توسط غلام عمر
به شهادت رساندن حضرت فاطمة زهرا(س) توسط غلام عمر يعني قنفذ صورت گرفت.آيا اين به معناي دستور دادن عمر به قنفذ براي انجام اين كار ناپسند است؟


پاسخ:
مورخان نقل كرده اند كه قنفذ (غلام عمر) با تازيانه به حضرت زهرا(س) زد، كه حضرت بر اثر آن مريض شد و به شهادت رسيد.1

برخي نوشته اند كه اين كار به دستور ابوبكر صورت گرفته بود. مقاتل بن عطيه در كتاب الامامه و الخلافه مي نويسد:

هنگامي كه ابوبكر از مردم با تهديد و شمشير و زور بيعت گرفت، عمر، قنفذ و جماعتي را به سوي خانة علي و فاطمه فرستاد.2

برخي ديگر نوشته اند كه عمر غلامش را براي هجوم به خانة حضرت زهرا(س) گسيل داشت.3

از اين كه قنفذ غلام عمر بود، اگر هم به دستور ابوبكر به اين جنايت مرتكب شده بود، باز عمر بي نقش نيست، چون در تمامي حوادث سياسي دورة انتقال قدرت و تحكيم پايه هاي خلافت ابي بكر عمل فعالانه شركت داشت. در اين حادثه هم عمر بي نقش نبود، حتي در صورتي كه ابوبكر قنفذ را براي آن عمل شوم فرستاده بود، طبق معمول با هماهنگي و همدلي عمر بود. خلاف اين مطلب احتياج به دليل دارد. نيز قنفذ غلام عمر بود، بدين جهت مي توان گفت كه قنفذ از سوي عمر مأموريت داشت. در هر حال در شهادت حضرت زهرا(س) ابوبكر و عمر نقش داشتند.

***
پاورقي:
1 مجلسي، بحارالانوار، ج 28، ص 230 و 270؛ كتاب سليم، ص 587.

2 مقاتل بن عطيه، الامامه و الخلافه، ص 160 - 161؛ يورش به خانة وحي، ص 22.

3 بحارالانوار، ج 28، ص 230.