مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: نحوه زندگاني
موضوع فرعي: زندگي نامه حضرت زهرا(س) به طور مختصر
زندگي نامه حضرت زهرا(س) را به طور مختصر بنويسيد.


پاسخ:
فاطمه(س) دختر پيامبر(ص) و مادرش خديجه(س) بود. گر چه عمر شريف او كمتر از دو دهه بود، اما بانويي است كه به نوشته حضرت امام(ره): از معجزات تاريخ و افتخارات عالم وجود است. زني كه در حجرهاي كوچك خانهاي محقر، انسان هايي تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاك تا آن سوي افلاك و از عالم ملك تا آن سوي ملكوت اعلي ميدرخشد.(1)

امام صادق(ع) براي حضرت زهرا(س)، نه نام ذكر كرده است: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه و زهرا.

وي در سال پنج بعثت در مكه متولد شد و 18 سال و هفتاد و پنج روز زندگي كرد.

ولادت او در بيستم جمادي الثاني و شهادت او در 13 جمادي الاولي يا 3 جمادي الثاني واقع شد.

در سن حضرت(س) و سال تولد و وفات ايشان اختلاف نظر وجود دارد .

فضائل و مناقب آن بزرگوار از زهد و عبادت و علم و تقوا و عصمت فراوان است.

عايشه ميگويد: هيچ كس را نديدم كه در گفتار و سخنوري به اندازه فاطمه زهرا(س) به پيامبر(ص) شبيهتر باشد، هرگاه بر پدر وارد ميشد، حضرت به وي خوش آمد ميگفت و دستش را ميبوسيد و او را به جاي خويش مينشاند و چون پيامبر(ص) به خانه او ميرفت، وي به استقبال پدر ميآمد و دست پدر را ميبوسيد.(2)

پيامبر(ص) هرگاه از سفر يا جنگي باز ميگشت، پس از اين كه در مسجد دو ركعت نماز ميخواند، نخست به خانه فاطمه ميرفت و سپس به خانه خود.(3)

پيامبر (ص) فرمود: فاطمه(س) پاره تن من است. آن كه او را بيازارد، مرا آزرده و دشمني با او دشمني با من است.(4)

خطبه معروف حضرت زهرا(ص) بعد از غصب فدك معروف است. بعد از فوت رسول خدا(ص) آن حضرت را آزار دادند و به خانه او حمله كردند و او را كتك زدند و در خانهاش را آتش زدند. آن حضرت از بعضي صحابه راضي نبود وصيت كرد شبانه او را دفن كنند. هنوز قبر آن حضرت مخفي است.(4)

***
پاورقي:
1 - غذرا انصاري، جلوههاي رفتاري حضرت زهرا(س)، ص 5.

2 - معارف و معاريف، ج 7، ص 686، به نقل از سفينه البحار.

3 - همان، به نقل از كنز العمال، ج 1، ص 304.

4 - همان.

5 - همان، الامامة و السياسيه، ج 1، ص 13.