مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: مخفي بودن مقبره حضرت زهرا(س)
چرا قبر حضرت زهراس مخفي است؟


پاسخ:
حضرت زهراس كه بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) با مصايب و ناملايمات بسياري از سوي حكومت مواجه شد، نوعي مبارزه منفي با آنان را آغاز نمود و با تمامي توان كوشيد كه انحراف سياسي را به رسميت نشناسد و اين پيام را هم به گوش آيندگان برساند. او كه به فرموده خداوند معصوم است. و به فرموده پيامبر(ص) خشم و- . احزاب (33)، آيه 33.
غضبش، خشم و غضب خداوندي است. و گفترار و رفتارش براي ديگران اسوه است، با قهر سياسي با ابوبكر و عمر(شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 1، ص 220. ) پيام نارضايتي خويش را به گوش مردم ميرساند. حضرت زهراس وصيت نمود كه در تشييع جنازهاش جز چند تن از خويشان، ديگران شركت نكنند، و او را شبانه دفن نمايند. حكومت هم تلاش كرد كه وانمودكند دختر پيامبر با آنان قهر نكرده است. امام علي(ع) هم به وصيت حضرت فاطمه عمل كرد، و قبرش را مخفي كرد و در قبرستان بقيع هفت يا به قولي چهار قبر ساخت تا قبر حضرت زهرا مشخص نشود. و در واكنش برخي مبني بر نبش قبر حضرت با شدت تمام مقاومت نمود. در هر حال هم از سوي حضرت زهراس و هم از سوي امام علي(ع) و فرزندانش تلاش- . همان، ص 223.
بسياري شد تا قبر آن بانوي بزرگ مخفي بماند، برخي ممكن است مخفي بودن قبر حضرت زهراس را با مخفي بودن قبر امام علي(ع) تشبيه كنند و بگويند: علت اين كار خوف از نبش قبر از سوي دشمنان باشد، اين سخن قابل قبول نيست چون مسلمانان در هر حزب و دسته سياسي كه باشند براي رعايت ظاهر هم كه بوده باشد، به دختر پيامبر احترام ميگذاشتند، وانگهي از زمان امام صادق(ع) به بعد قبر امام علي(ع) توسط اهل بيت به مردم معرفي شد، چرا اين كار را درباره قبر حضرت زهراس نكردند؟ طبيعي است كه اين مخفي نگه داشتن قبر حضرت زهراس يك پيام سياسي دارد و آن نشان دادن مظلوميت آن حضرت و عدم رضايتش از حكومت آن زمان است.


***
پاورقي:
- . براي اطلاع بيشتر، ر. ك: سيد جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمهس، ص 163 - 165.