مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: مصيبت ها
موضوع فرعي: زمان شهادت حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه زهرا(س)
شهادت حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه زهراس در چه زماني بوده است؟


پاسخ:
شهادت حضرت محسن پسر حضرت فاطمه زهرا(س) در روزهاي اوّل ماه ربيع الأوّل سال يازده هجري قمري ميباشد، زيرا حضرت محسن بر اثر صدمات وارده بر فاطمه زهرا(س) به هنگام هجوم مأموران خليفه اوّل به خانه اميرالمؤمنين (ع) براي بيعت گرفتن از امام (ع) محسنش را سقط نمود. اين ماجرا چند روز پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) در 28 صفر سال يازده هجري ميباشد.

دانشمند بزرگوار شيعه مرحوم سيد مرتضي مينويسد:

در آغاز كار تاريخ نويسان از نقل جسارت هايي كه به ساحت دخت پيامبر اكرم وارد شد، امتناع نميكردند و اين مطلب ميان آنان مشهور بود كه مأمور خليفه با فشار در خانه را بر حضرت فاطمه(س) زد و او فرزندي را كه در رَحِم داشت، سقط كرد.(1)

شهرستاني از ابراهيم بن سيار معروف به نظام رئيس معتزله نقل ميكند كه وي ميگفت: عمر در ايام اخذ بيعت، در را بر پهلوي فاطمه زد و او بچهاي را كه در رحم داشت سقط كرد. نيز فرمان داد خانه را با كساني كه در آن بودند بسوزانند، در حالي كه در خانه جز علي و فاطمه و حسن و حسين(ع) كس ديگري نبود.(2)

***
پاورقي:

1. جعفر سبحاني، فروغ ولايت، ص 188.

2. همان.