مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: ادعيه و زيارت
موضوع فرعي: زيارت روز يكشنبه حضرت زهرا(س)
در زيارت روز يكشنبه حضرت زهرا(س) عرض مي كنيم امتحنك الّذي خلقك قبل أن يخلقك. معنايش چيست؟


پاسخ:
در زيارت حضرت زهرا(س) چنين مي خوانيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك؛ سلام بر تو اي امتحان شده! قبل از اين كه تو را بيافريند، آزمايشت نمود و تو صبر كرده و از آزمايش سرافراز بيرون آمدي؛ با توجه به اين معنا و كلمات قبل، جمله به صورت خلقك قبل أن يخلقك كه در سؤال آمده بود، اشتباه است. مراد از اين جمله چنين مي تواند باشد كه خداوند قبل از خلقت حضرت زهرا(س) مي دانست كه ايشان براي رسيدن به كمالات معنوي آزمايش مي شود و بر مصايب و سختي ها صبر مي كند و همه را به خاطر خدا تحمل مي كند و از آزمايش سربلند بيرون مي آيد.

بنابراين حقيقت وجود او قبل از آفرينش، سربلند از هر امتحاني دانسته شده است.

البته علم خداوند نسبت به همه اين طور است، يعني قبل از خلقتِ هر كس، آينده او را ميداند. در اين زيارت نامه امتياز حضرت زهرا(ع) اين مسئله ذكر شده كه حضرت از جمله كساني است كه خوب از عهده امتحان بر آمده است. مسئلة آزمايش براي هر انساني حتمي است و خوشبخت كسي است كه آزمايش را خوب انجام دهد.

قرآن كريم مي فرمايد: آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند: ايمان آورديم، به حال خود رها مي شوند و آزمايش نخواهند شد؟!اما كساني را كه پيش از آنان بودند آزموديم (و اين ها را نيز امتحان ميكنيم. بايد علم خدا دربارة كساني كه راست مي گويند و كساني كه دروغ ميگويند،تحقق يابد.