مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: ترتيب تسبيحات حضرت زهرا(س)
ترتيب تسبيحات حضرت زهرا(س) چگونه است؟ آيا رعايت ترتيب در آن مهم است؟


پاسخ:
تسبيحات حضرت زهرا(س) بعد از نمازها در روايات فراواني بدان تأكيد شده است و آن را مصداق ذكر كثير ذكر كرده اند: يا ايّها الّذين آمنوا اذكرواالله ذكراً كثيرا؛ اي مؤمنان خدا را زياد ياد كنيد.

دربارة كيفيت آن آمده است كه: ابتدا 34 مرتبه الله اكبر و بعد 33 مرتبه الحمدلله و سپس 33 مرتبه سبحان الله گفته شود. در يك روايت آمده: ابتدا 34 مرتبه الله اكبر و بعد 33 مرتبه سبحان الله و بعد 33 مرتبه الحمدلله. طريق اوّل معروف و مشهور است و روايات زيادتري بر ان دلالت دارد.

نيز در روابات بر همين تعداد و بر موالات (پي در پي بودن آن) تأكيد شده است.