مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: قرار گرفتن امامان در نسل حضرت زهرا(س)
چرا خداوند امامان را در نسل فاطمه((عليها السلام)) قرار داد؟

پاسخ:
از آنجا كه امامت، مقامي است بسيار رفيع و گرانقدر محلّي شايسته و زمينه اي قابل لازم دارد و خداوند كه داراي علم گسترده و غير محدود است و از قابليّت ها و شايستگي ها كاملا آگاه است، امامان را از نسل فاطمه((عليها السلام)) قرار داده است. «الله اعلم حيث به جعل رسالته(1); خداوند آگاه تر است كه نبوّت و وصايت را در كدام خاندان قرار دهد».
و اين دلالت بر فضيلت و شايستگي فوق العاده ي اين بانوي بزرگوار دارد كه امامان معصومين((عليهم السلام))از نسل وي مي باشد.

***
پاورقي:
1 - سوره انعام، آيه 124.