مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: مصيبت ها
موضوع فرعي: گريه كردن حضرت زهرا(س)
چگونه گريه كردن حضرت زهرا((عليها السلام)) مردم مدينه را ناراحت مي كرده است؟

پاسخ:
اين صحيح است كه حضرت فاطمه((عليها السلام)) قصد ناراحتي همسايه ها را نداشت ولي به چند نكته در اين رابطه بايد توجّه داشت:
1. گريه حضرت زهرا((عليها السلام)) مگر چه گريه اي بود كه اهل مدينه را آزرده است معمولا گريه اگر با صداي بلند باشد شايد صداي آن به خانه همسايه هم نرسد به گونه اي كه آنها را ناراحت كند چه رسد به اين كه همسايه هاي ديگر و كلا اهل شهري را بخواهد ناراحت كند.
2. حضرت زهرا((عليها السلام)) يك فرد معمولي نبود وي دختر گرامي پيامبر اسلام بود و از شخصيّتي بسيار والا برخوردار بود و جايگاهي رفيع در ميان مسلمين داشت مسلمانان در مس.له غصب خلافت و غصب فدك حق دختر پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) را ناديده گرفتند و دفاع لازم را از آن حضرت انجام ندادند تا آنجا كه دستگاه خلافت غاصب با جرات و جسارت به خانه آن حضرت حمله كرد و درب خانه را آتش زد و محسن آن حضرت را سقط نمود و آن مصائب بزرگ بنابراين فاطمه((عليها السلام)) عنايت داشت كه گريه او به مردم مدينه برسد و ناراحتي و تالم و اعتراض و شكايت از دستگاه خلافت در سطح مدينه منعكس شود از اين رو وصيّت كرد كه جنازه آن حضرت شبانه برداشته شود و اين يك كار بزرگ سياسي بود كه آن حضرت بطلان خلافت خلفا و ظلم آنان و بيوفايي مردم مدينه را با اين گريه برملا كرد و غاصبيّت خلفا را تا ابد در تاريخ ثبت نمود.