مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نام ها و القاب
موضوع فرعي: دليل ناميده شدن حضرت زهرا(س) به فاطمه
چرا حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) فاطمه ناميده شده اند؟

پاسخ:
درباره اسماء حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) و مخصوصاً نام مبارك فاطمه روايات و احاديث بسياري وارد شده است از برخي روايات استفاده مي شود كه آن گرامي فاطمه ناميده شده زيرا فاطمه از فطم است به معناي جداي است يعني او و شيعيان از آتش جدا شده اند.
و از برخي از روايات استفاده مي شود كه علت نام گرفتن آن حضرت به اين نام اين است كه از شرور و بديها دور نگه داشته شده است و اين دلالت بر عصمت آن بزرگوار دارد.