مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: كيفيّت و تاريخ رحلت پيامبر و حضرت فاطمه (عليهما السلام )
نظر دانشمندان اسلامي درباره كيفيّت و تاريخ رحلت پيامبر اسلام و حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) مختلف است. نظر صحيح در اين باره چيست؟

پاسخ:
درباره كيفيت رحلت پيامبر اسلام و حضرت فاطمه((عليها السلام)) و اينكه رحلت آن بزرگواران به اجل طبيعي بوده يا به شهادت رسيده اند، يادآور مي شويم كه طبق روايتي، پيامبر((صلي الله عليه وآله)) به دست زني يهودي، كه طعام مسمومي به آن حضرت خورانيد، مسموم گرديد و حضرت فاطمه((عليها السلام)) نيز بنابر احاديث، پس از درگذشت پدر بزرگوارش به دست برخي از ايادي دستگاه خلافت غاصب شهيد گرديد.
امّا نظر مشهور درباره تاريخ رحت پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) 28 ماه صفر است و شهادت حضرت فاطمه((عليها السلام)) نيز بنابر گفته اي مشهور، 75 روز پس از درگذشت پيامبر و بنا بر قول ديگر 95 روز پس از درگذشت پيامبر بوده است.