مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: نام ها و القاب
موضوع فرعي: نامهاي حضرت زهرا(س)
نامهاي حضرت فاطمه((عليها السلام)) چيست؟

پاسخ:
در احاديث، نامهايي براي حضرت فاطمه((عليها السلام)) ذكر شده است; از جمله: صديقه، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه، زهرا و بتول. صدّيقه كسي است كه از هر جهت راستگو و درست كردار است. زكيّه، يعني: كسي كه در كمالات داراي رشد است. راضيه، يعني: راضي به قضاي حق تعالي. مرضيه، يعني: پسنديده خدا و دوستان خدا. محدّثه، يعني: كسي كه فرشته با او سخن مي گفت. زهرا، يعني: نوراني. طاهره، يعني: پاك و بتول، يعني: كسي كه برخلاف ديگر زنان، عادت ماهيانه نمي شود.