مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اهل بيت
موضوع فرعي: مقام حضرت زهرا(س)
چرا از ميان فرزندان پيامبر، تنها فاطمه ي زهرا((عليها السلام)) به مقام عصمت رسيده است؟

پاسخ:
زيرا خداوند مي دانست آن بانوي بزرگوار جداي از مقام عصمت و مزاياي مذكور در فداكاري و اخلاص و تلاش در راه خدا از ديگر فرزندان پيامبر پيشقدم است; از اين رو وي را به آن مواهب، اختصاص داده است.