مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: تسبيحات حضرت زهرا(س)
موضوع فرعي: تسبيح حضرت زهرا(س)
درباره تسبيح حضرت زهرا((عليها السلام)) توضيح دهيد!؟

پاسخ:
درباره تشريع تسبيح حضرت زهرا((عليها السلام)) در منابع شيعه و اهل تسنن رواياتي نقل شده است. مبني بر اينكه: «اميرالمؤمنين علي((عليه السلام)) فرمودند: وقتي كه رنجي را كه در اثر كارهاي خانه به فاطمه((عليها السلام)) گفتم: بتازگي اسيراني آورده اند. نزد پدرت برو. شايد به تو خدمتكاري بدهد، تا در كار منزل به تو كمك نمايد. فاطمه نيز به محضر پيامبر((صلي الله عليه وآله)) رفت; ولي هنگامي كه ديد گروهي نزد آن حضرت هستند، منصرف شده، برگشت. پيامبر((صلي الله عليه وآله)) كه متوجّه شدند فاطمه به خاطر امر مهمّي نزدشان ام ده بود، صبح فرداي آن روز به خانه فاطمه((عليها السلام)) آمدند و از خواسته اش سؤال كردند; امّا فاطمه از ذكر خواسته اش خودداري كرد من به رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) گفتم: به راستي شما به مشكلاتي كه فاطمه با آن روبرو است آگاه هستيد: آوردن آب، آرد كردن و جارو زدن. اين مسووليّت ها موجب رنج زهرا((عليها السلام)) شده است. براي همين من به او گفتم كه از شما درخواست كند خدمتكاي به او عطا كني، تا در كارهاي خانه او را ياري نمايد.


ـ1578ـ
رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) فرمودند: اي فاطمه! آيا تو را به چيزي كه براي تو از خادم و تمامي دنيا بهتر باشد راهنمايي كنم؟ فاطمه عرض كرد: آري اي رسول خدا! آن حضرت نيز اين تسبيح معروف را، كه هنگام خواب و بعد از هر نماز خوانده مي شود، به فاطمه تعليم فرمود.(1)»
احاديث خاندان رسول((صلي الله عليه وآله)) درباره تشويق به خواند تسبيح حضرت زهرا فراوان و در حدّ استفاضه است. تا آنجا كه امام باقر((عليه السلام)) فرمود: «خداوند به وسيله ذكري بهتر از تسبيح فاطمه((عليها السلام)) كه هر روز بعد از نماز خوانده مي شود، عبادت نشده است اگر چيزي افضل از آن بود، به يقين رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) به فاطمه((عليها السلام)) هديه كرد.»
امام صادق((عليه السلام)) مي فرمايند: «خواندن تسبيح فاطمه((عليها السلام)) در هر روز، بعد از هر نماز، نزد من از هزار ركعت نماز در هر روز بهتر است. همانا ما همچنان كه كودكانمان را به
ـــــــــــــــــــــ
1 - ر.ك به: من لا يحضره الفقيه، ص 67. و علل الشرايع، باب 88، ص 366 و دعانم الاسلام و صحيح بخاري، ج 2، ص 259 و ارشادالساري، ج 6، ص 117. ابن حجر در ارشاد الساري ميظ گويد: «در اين مطلب براي علي((عليه السلام)) و فاطمه((عليها السلام)) منقبتي است.» وي از ابن تيميه نقل كرده كه مواظبت بر خواندن آن خستگي را برطرف مي كند.
و نيز نگاه كنيد به: ذخائر العقبي، ص 49 و حلية الأصابة، ج 2، ص 41. و مسند حنبل، ج 1، ص 106 و الاصابة، ج 4، ص 379 و تذكرة الخلوص، ص 176.

ـ1579ـ
نماز امر مي كنيم آنان را به خواندن آن سفارش مي كنيم.
درباره فضيلت، در روايتي آمده است كه بر مولا سزاوار است كه عبادتي را، گرچه با تمام اجزاء و شرايط باشد، در صورتي كه بدون تسبيح حضرت زهرا((عليها السلام)) باشد به صاحبش برگرداند و آن را قبول نكند. نيز از امامان((عليهم السلام)) نقل شده كه فرموده اند: «انّ الصلاة الخالية منه تردّ علي صاحبه; يعني: به راستي نمازي كه خالي از تسبيح باشد به خواننده آن رد مي شود.» عبادتي كه با تسبيح حضرت زهرا((عليها السلام)) همراه باشد مانند حلّه اي است كه زينت باشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1580ـ