مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: غسل دادن حضرت فاطمه (عليها السلام )
چرا علي بن ابي طالب((عليه السلام)) خودشان اقدام به غسل فاطمه زهرا((عليها السلام))كردند؟

پاسخ:
اولا شخص معصوم را بايد معصوم غسل دهد و كفن كند. ثانياً حضرت زهرا((عليها السلام)) وصيّت كرده بود اميرالمؤمنين((عليه السلام)) شبانه ايشان را غسل دهند و در همان شب به خاك بسپارند.