مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: مصيبت ها
موضوع فرعي: زمان شكسته شدن پهلوي حضرت زهرا(س)
چه هنگام پهلوي مبارك حضرت فاطمه((عليها السلام)) شكست؟

پاسخ:
پس از در گذشت پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) و غصب حق حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب((عليه السلام)) دستگاه خلافت باطل اقدام به بيعت گرفتن از مسلمانان نمود. گروهي از اصحاب برجسته، در خانه علي((عليه السلام)) قرار داشتند. آنان براي اينكه به زور از اين گروه، كه در رأس آنان اميرالمؤمنين علي((عليه السلام)) بود، بيعت بگيرند به در خانه اميرالمؤمنين در خانه اميرالمؤمنين علي((عليه السلام))آمدند و از افرادي كه در خانه بودند خواستند بيرون آمده، با ابوبكر بيعت كنند آنها تهديد كردند كه در غير اين صورت خانه را با كساني كه داخل آن هستند آتش مي زنند. حضرت فاطمه((عليها السلام)) به پشت در آمد. آنان وقتي متوجّه شدند آن حضرت پشت در است، در را به پهلوي آن گرامي فشار داده، پهلوي وي را آززدند. كه با اين عمل مستوجب لعنت و نفرين و عذاب جاويدان خدا شدند.