مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: تاريخ شهادت حضرت فاطمه ( عليها السلام )
شهادت حضرت زهرا((عليها السلام)) در چه تاريخي صورت گرفته است؟

پاسخ:
درباره رحلت حضرت فاطمه((عليها السلام)) دو نظر وجود دارد. يكي اينكه آن حضرت 75 روز پس از رحلت پدر بزرگوار خويش از دنيا رفته است. ديگر اينكه رحلت ايشان 95 روز پس از رحلت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) بوده است.
از آنجا كه وفات پيامبر((صلي الله عليه وآله)) 28 صفر مي باشد، بنابر نظر اوّل وفات آن حضرت 13 جمادي الاوّل و بنابر نظر دوم 3 جمادي الثاني مي باشد.