مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: شهادت
موضوع فرعي: قبر حضرت فاطمه زهرا (س)
قبر حضرت فاطمه((عليها السلام)) كجا است؟

پاسخ:
قبر آن حضرت به طور مشخص معلوم نيست; ولي احتمال دارد در يكي از اين سه جا باشد: 1. قبرستان بقيع. 2. مسجد النبي((صلي الله عليه وآله))، كنار قبر پيامبر((صلي الله عليه وآله))، كه خانه ي خود آن حضرت بوده است. 3. مسجد النبي((صلي الله عليه وآله))، بين قبر و منبر.
بايد توجّه داشت كه پنهان بودن قبر آن گرامي دليلي روشن بر مظلوميّت آن حضرت و غصب خلافت از سوي خلفاي سه گانه است.