عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:84

رديف عنوان  
  51   شکسته بال و پري  
  52   شهيده مدينه يا زهرا  
  53   طائر نيمه جان من  
  54   علي بذکر الله  
  55   فاطمه تنها يار علي  
  56   فاطمه يعني صفاي مرتضي  
  57   قامت خميده  
  58   گل مي کنه ناله  
  59   گل ياس شکسته  
  60   لالايي محسن  
  61   مادر خوب و مهربون  
  62   مادر غم ها فاطمه  
  63   مادر مادر  
  64   مرو مادر  
  65   من تشنه ام اما  
  66   من مرغ عشق حيدرم  
  67   من و دل و اين بي قراري  
  68   منم بي درد و درمانم  
  69   مي روي از دست من  
  70   مي زند غريبي به جانم  
  71   نسل ياس  
  72   نشوني بهشت  
  73   نفس بزن باز دوباره  
  74   نگويم از چهره نيلي  
  75   نمي تونم روي خاک ها  
  76   نور را بر سوي ظلمت مي برند  
  77   يا زهرا مادر جان  
  78   يا علي کوثرت قرآنت شد بسته  
  79   يار جوان من مرو  
  80   ياس سپيد  
  81   ياس کبود حيدرم  
  82   ياور حيدر غريبونه  
  83   يک مدينه دشمن و من بودم يه زهرا  
  84   يه مادر که چشماش يه ابر بهاره